New Queer Sinophone Cinema

Bogen analyserer nogle af de mest markante queer film inden for det sinofone (kinesisktalende) område— Kina, Taiwan og Hong Kong. Den laver en en krydsning af queerness med det sinofone, og på den måde teoretiserer og problematiserer vores forståelser af både seksualitet i Kina og selve forestillingen om, hvad det ville sige at noget er “kinesisk”? Hvad sker der, når ikke-normativ seksualitet sammenblandes med de forskellige måder at være kinesisk på? Samtidig udfordrer bogen også eurocentriske perspektiver på filmisk repræsentation, der er knyttet til idéen om skellet mellem øst / vest. Bogen er til alle, der er  interesserede i både kinesiske og queer film.

Baggrund

Bogen er baseret på et arbejdsophold på Shantou University i Kina fra 2010-2012, hvor jeg stiftede erfaring med østasiatisk visuel kultur. Den udsprang af interessen for forskning i queerness i det globale syd, og de perspektiver og tænkemåder, dette ikke-vestlige fokus giver i kønsforskningen generelt. I 2013 fik jeg tildelt et postdoc-stipendium fra Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation, som jeg brugte til at skrive bogen. En del af forskningsprojektet blev udarbejdet i Hong Kong, hvor jeg var ansat som Affiliate Fellow ved Department of Cultural Studies på Lingnan University.

Indhold

Bogen analyser flere fremtrædende queer film fra kinesisk-talende områder. Der drejer sig bl. a. om:

Spider Lilies (刺青), Taiwan

Soundless Wind Chime (無聲風鈴), Hong Kong

Butterfly (蝴蝶), Hong Kong

East Palace, West Palace (东宫西宫), Kina

Jeg kigger på repræsentation af queerness i kinesiske samtidsfilm, hvor jeg argumenter, at queer seksualitet i kinesisk undergrundsfilm—det jeg kalder New Queer Sinophone Cinema—fremstilles på en måde, der går imod den kinesiske stats forestillinger om national kinesisk filmkultur. Samtidig argumenterer jeg, at den ”svarer igen” på den europæiske geotemporale logik, hvor ikke-vestlige seksuelle praksisser betragtes som ‘præ-moderne’ og ikke-frigjorte. På denne måde italesætter og positionerer jeg ikke-normativ seksualitet i Kina som en del af et queer globalt syd, som udfordrer forestillinger om et ”frigjort” og mangfoldigt globalt nord og et seksuelt ”undertrykt” og religiøst fundamentalistisk globalt syd. Jeg anvender teorier fra bl.a. C. Berry, D. Eng, J. Halberstam, S.H. Lim, R. Chow og M. F. Manalansan. 

Inden for kommende tid vil jeg lave en videogennemgang af nogle af de vigtigste pointer i bogen. I mellemtiden kan du se trailerne til filmene på YouTube. 

da_DKDA