Fra K-pop til Q-pop til D-pop?

12 september 2020

l

Zoran

Ninety One

Ninety One

For to uger siden kunne man på dr.dk læse en velresearchet artikel om K-pop og dens stigende popularitet ikke blot i udlandet, men også i Danmark. Artiklen fortalte meget fint om den måde K-pop-grupperne BTS og Blackpink bruger de sociale medier til at kommunikere med deres fans. Her skabes der det, man kalder for fankulturer, hvor millioner af fans, via deres engagement med selve gruppen og andre fans verden over, danner globale fællesskaber. På denne måde går man over fra “blot” af være passiv forbruger af K-pop til det, man kalder prosumer—altså, en blanding af forbruger (consumer) og skaber (professional). Jeg medvirker i artiklen og har selv skrevet om fænomenet på bloggen her.

Det interessante ved K-pops appeal er nemlig det, at den selv er en blanding af forskellige genrer—hip hop, EDM, R&B—og forskellige sprog—koreansk, engelsk—hvilket er en af årsagerne, at den formår at appellere til så stort og bredt et publikum. Med andre ord, K-pop er mere end et nationalt fænomen, der kun har relevans for og tilknytning til Sydkorea. Dette kan ses i den ståhej, der udviklede sig, da selskabet SM Entertainment i 2016 lancerede K-pop-gruppen WayV, der udelukkede bestod af kinesiske medlemmer. Året efter lancerede JYP Entertainment så deres pendant til WayV i form af pigegruppen NiziU, hvis medlemmer udelukkende var japanere. Gruppens hovedmarked var ikke overraskende Japan og deres sangtekster var selvfølgelig på japansk. Kontroversen bundede i, at sydkoreanske fans syntes, at ikke-koreanske grupper er ved at “udvande” K-pop. Her ses, hvordan følelser knyttet til nationalitet kommer til syne, idet man som sydkoreaner begynder at “værne” omkring ens kultur, selv om denne i sig selv er en blanding af forskellige andre (pop-)kulturer. 

WayV

WayV

De nationale, kulturelle og etniske “forestillede” fællesskaber er i sig selv ikke noget nyt. Hvad der er mere interessant er, at K-pop udvikler sig og bliver brugt til forskellige formål. I South China Morning Post kunne man i sidste måned læse om Q-pop—Qazac Pop (popmusik fra Kasakhstan)—og gruppen Ninety One, som i 2019 fik mere end 12 millioner visninger af sangen “Men Emes” på YouTube. Deres stil minder meget om K-pop, og det er de helt beviste om. Noget andet, de er meget bevidste om, er deres nationale og etniske tilhørsforhold. Alle deres sange er nemlig på kasakhisk, og i deres videoer ser man, hvordan gruppen stolt inddrager “traditionelle” kazakhstanske elementer. På denne måde er de med til at udvikle K-pop og samtidig konstruere en ny måde at være kasakher på. Ikke blot er Kasakhstan her et moderne og multietnisk land—det er også under udvikling, hvor unge mennesker begynder aktivt at tage større del af den nationale selvfremstilling og selvforståelse. 

Et af de elementer, der er under udvikling er de kazakhstanske kønsroller. Gruppens androgyne og “metroseksuelle” look er med til at nedbryde de gamle kinesiske og russiske forståelser af, hvad det vil sige at være “mand”. Gruppen kan siges at være de unge menneskers stemme eller bud på en mere moderne mand, der ikke står i skyggen af Rusland, men samtidig heller ikke forsøger at konkurrere med den gamle kolonisator, hvem der kan fremstå mere maskulin . Med andre ord, så forsøger gruppen ikke at distancere sig fra Kasakhstan og nærme sig et mere “vestligt” look (gruppens navn er reference til året for landets uafhængighed af sovietunionen). Tværtimod, de er med til at skabe et mere moderne land, som er kulturelt stærkt og har blikket rettet mod fremtiden, om den så vender øst eller vest. 

Spørgsmålet er, om eller hvornår vi så i Danmark får den første D-pop-band? Hvordan ville sådan en gruppe se ud, hvilket sprog ville de så synge på, og hvilke elementer ville de fremhæve i deres videoer? Personlig ville jeg ikke blive overrasket, hvis sådan en gruppe så dagens lys. Popmusik er en kæmpe økonomi, så det er ikke umuligt, at et dansk selvskab vil forsøge at tage fingre i en del af den. Lad os håbe!

Written by Zoran

Comments

0 kommentarer

da_DKDA